Ortaklık Yapısı

Doğuş GYO ortaklık yapısı 31.12.2023 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu Türü 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022

Pay
Oranı (%)

Pay
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı) A Nama - 0,78
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş. A Nama 0,78 -
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)   B Hamiline - 14,67
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş.(H.Kapalı) B Hamiline 14,67 -
Diğer Halka Açık Kısım B Hamiline 84,55 84,55
Toplam     100 100

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

31.12.2023 tarihi itibariyle, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi ise 332.007.786 TL’dir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sermayenin %5 ve %10’undan fazlasına sahip ortaklar:

Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.   : %94,4362

Toplam  :   % 94,4362

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilere ilişkin bilgiler;

Şahenk Ailesi, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin ana ortağı olan Doğuş Holding A.Ş. üzerinden gelen etkin dolaylı paylar nedeniyle şirket sermayesinde %5’ten fazla paya sahiptir.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle, iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam
Oy Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş. A 1 2.604.451 0,78
Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.
B 1 310.931.094 93,65
Diğer (Halka Açık Kısım) B 1 18.472.241 5,57
Toplam     332.007.786,00 100,00