İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesinde (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Şirketimiz paylarını ellerinde bulunduran pay sahiplerinin her pay için bir oy hakları bulunmaktadır. Bunun dışında Şirketimizde pay sahiplerine ayrıcalık tanıyan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

 

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam Oy Hakkı

İmtiyazlı/İmtiyazsız
Payların Toplam
Oy Oranı (%)
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Halka Kapalı) A 1 2.604.451.264 0,78
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. (Halka Kapalı) B 1 48.693.875.297 93,65
Diğer (Halka Açık Kısım) B 1 280.709.459.439 84.55
TOPLAM     332.007.7860.00 100,00