Genel Müdür’ün Mesajı

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

2023 yılı hiç şüphesiz birçok açıdan hem Türkiye hem de dünya için zorluklarla dolu bir yıl oldu.

Son birkaç yıldır ard arda gelen küresel finansal zorluklar, neredeyse tüm global ekonomilerde etkisini gösteren yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayıp İsrail-Filistin ile devam eden savaşların yarattığı jeopolitik riskler, ciddi bir belirsizlik ortamı yaratırken kurumsal faaliyet ortamına da önemli etkileri oldu. Orta-uzun vadeli öngörü ve planlamadan ziyade koşullara hızlı uyum sağlayabilmek ve çeviklik öne çıktı.

Türkiye ise 2023 yılına maalesef tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biri ile başladı. 11 ilimizi etkileyen deprem, tüm ülkeyi derinden etkiledi. Biz de Doğuş Grubu Ailesi olarak tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren bölgede bulunduk ve yaraları sarmak için çalıştık.

Temkinli bir iyimserlikle başladığımız 2023 yılında ekonomik açıdan da önemli sınavlar verdik. Yılın ilk yarısında büyüme ve işgücü odaklı para ve maliye politikaları ile artan piyasa düzenleme ve kontrolleri ekonomiyi şekillendirirken, ikinci yarısında kademeli olarak sıkılaşan para politikası izlendi. Yılın ikinci yarısından itibaren atılan adımlar, enflasyonu düşürmek, kurda istikrar ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamanın yanı sıra genele yayılan bir istikrar ve denge yaratmak için oldukça önemli oldu. Yılın sonuna doğru etkilerini daha fazla hissettiğimiz bu adımların kararlılıkla sürdürülmesi hemen her sektörde kurumların büyümesi ve katma değer yaratabilmesi için önemli olacaktır görüşündeyiz.

Doğuş GYO olarak, böylesi zorlu bir yılda gösterdiğimiz performans ile başarılı sonuçlara imza attık. Doğuş Grubu değerlerinin yansıması olarak bir şirket kültürü haline gelen çevik ve esnek yapımızla, koşullara hızla uyum sağladık. Etkin maliyet yönetimi ile operasyonel karlılığımızı sürdürmenin yanı sıra bilanço kalitemizi güçlendirirken büyümemizi de hızlandırdık. Bu zorlu koşullardan başarıyla, dönüşerek ve ilerleyerek geçmiş olmamız, dayanıklılığımızın da önemli bir göstergesi oldu.

Şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM’de ziyaretçi sayısı rekor kırarak 2023 yılında 11,5 milyona ulaştı. Doluluk oranı ise Gebze Center AVM’de %99 olurken, diğer tüm gayrimenkullerimizde ortalama %99,3 seviyesine çıktı.

Tüm bunların sonucunda, 2023 yılsonu itibarıyla, Doğuş GYO’nun Doğuş Center Maslak, D-Ofis Maslak, Doğuş Etiler Spor Merkezi, Gebze Center AVM, Gebze Center Otel ve Gebze Center Otomotiv Showroom ve Servis’ten oluşan yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün toplam kiralanabilir alanı 195 bin m2 ve gayrimenkullerin toplam ekspertiz değeri 9,88 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında gayrimenkullerimizden elde ettiğimiz kira gelirlerimiz 548,5 milyon TL, faaliyet karımız 1,9 milyar TL ve net karımız 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında sektörümüz, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) başlıkları özelinde daha geniş bir küresel eğilimi yansıtan, sürdürülebilirliğe yönelik son derece dönüştürücü bir değişime tanık oldu. Yatırımcı talepleri, yasa ve yönetmelikler, iklim değişikliği nedeniyle artan toplumsal farkındalık da sektörde yer alan şirketlerde sürdürülebilirlik uygulamalarının operasyonlara yansıması ve yatırımlar genelinde daha stratejik olarak ele alınması süreçlerini hızlandırdı.

Doğuş GYO olarak odağımızda olan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza 2023 yılında da kararlılıkla devam ettik ve hatta ileriye taşıdık. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzu yapılandırdık. Bu grup önderliğinde tüm şirket çalışanlarımızın da katılımıyla Çift Önemlilik Çalıştayı’nı gerçekleştirdik ve şirketimizin gelecekteki sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturacak odak alanlarını belirledik. Değişen standartlara uyum sağlayarak ilk kez İklim Değişikliğini de kilit paydaş kabul ettik. Çalışmalarımız adım adım devam ederken gayrimenkul portföylerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanan etki alanımızı ve çevresel ve sosyal alanlarda önemlilik değerlendirmesi yaptığımız başlıkları izlemeyi de sürdürdük.

İklim değişikliğinin gayrimenkul varlıkları için yadsınamaz bir risk oluşturmasıyla birlikte, 2024 yılında GYO'ların portföyünde yer alan gayrimenkulleri aşırı hava olaylarına ve uzun vadeli iklim değişikliklerine karşı korumak için daha detaylı iklim riski değerlendirmesi yaptıkları ve iklim değişikliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere, gönüllü kodlara uyum stratejileri benimsediği görülecektir. Biz de Doğuş GYO olarak sadece iklim değişikliği politikalarımızı yayınlamakla kalmayıp bu alanda ölçme ve değerlendirme, hedef koyma sistemleri için hızla çalışmalarımızı başlattık ve sonuçlarını 2024 yılı içinde paydaşlarımıza ulaştıracağız.

2023 yılında Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz tarihimizin en yüksek puanına ulaşarak 9,53 olarak gerçekleşti. Finansal, operasyonel ve kurumsal tüm faaliyetlerimizi şeffaf biçimde ortaya koyduğumuz 2022 yılı faaliyet raporumuz Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen Vision Awards Yarışması’nda “Platinum Winner Worldwide” ve “Top 100 Reports Worldwide” olmak üzere iki ödüle layık görüldü. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun bu yıl 42’ncisini düzenlediği Grafik Tasarım Yarışması'nda ise Faaliyet Raporu Tasarımı kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

2023 yılı zorlu olduğu kadar da anlamlı bir yıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını gururla kutladık. Gayrimenkullerimizi Atatürk ve Türk bayrakları ile süslerken, Gebze Center AVM’de Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle bu coşkuyu hep birlikte yaşadık.

Doğuş GYO olarak, birçok risk ve zorluğa karşın ortaya koyduğumuz performans ile başarıyla kapattığımız bu yıla katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman destekçimiz olan ana hissedarımıza ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da başarının bir durak değil yolculuk olduğu bilinciyle ülkemiz için çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz. 2024 yılının ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz için başarılı bir yıl olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

Çağan ERKAN
Genel Müdür