İnsan Kaynakları Uygulamamız

Eğitim ve Geliştirme

Amacımız çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek sağlayarak hem iş hedeflerine ulaşmalarına hem de kişisel gelişimlerini ilerletmelerine yardımcı olmaktır. Tüm çalışanlarımız belirlenen ihtiyaç alanları doğrultusunda gerek kişisel gelişim gerekse uzmanlık alanları ile ilgili her türlü eğitim, seminer, kongre, mesleki kuruluş üyeliği, fuar, vb programlara katılım için teşvik edilirler.

Performans Yönetimi

Şirket hedef ve stratejilerini çalışanlarımızın bireysel hedef ve sorumlulukları ile entegre ederek, çalışanlarımızın üstlendikleri sorumluluğun şirkete katkısını görebilmelerine ve kendi kariyer planları üzerinde odaklanabilmelerine imkan sağlarız.

Çalışanlarımızın performanslarını, ölçülebilir hedefler tanımlayarak, adil ve objektif bir sistem dahilinde hem iş performansı hem de değerlerimiz bütünlüğünde değerlendiririz.

Çalışanlar ve yöneticiler iş ve bireysel hedefler konusunda yıl içerisinde yapılan birebir görüşmeler ile sürekli diyalog halinde olurlar. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlamaları, yatay-dikey kariyer planlaması ve gösterilen performansa bağlı olarak ödüllendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Ücretlendirme Sistemi ve Yan Haklar

Ücretlerimiz yılda 12 maaş üzerinden net olarak ödenmektedir. Ücret artışları yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında) genel ekonomik koşullar, şirket performansı, projeler ve sektör analiz sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Performans sistemi değerlendirmelerimiz doğrultusunda çıkan sonuçlara göre çalışanlarımıza prim ödemesi yapılmaktadır.

Tüm çalışanlarımıza özel sağlık ve özel hayat sigortası yapılmaktadır.

Mesai saatleri hafta içi 08:30-17:30 arasındadır.

İzin politikası İş Kanunu’nca uygulanmaktadır.

Öğle yemeği için çalışanlarımıza aylık yükleme yapılan yemek kartları verilmektedir. Ayrıca gün içerisinde sınırsız ve ücretsiz çay-kahve servisi imkanı da sunulur.

Ulaşım konusunda çalışanlarımızın işe gidiş ve dönüşlerini sağlamak için, muhtelif güzergâhlardan geçen personel servislerimiz bulunmaktadır. Yönetici seviyesindeki personele şirket otomobili tahsis edilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın gün içinde kullanmaları ihtiyacına yönelik olarak şirket havuz araçları bulunmaktadır.