Sürdürülebilirlik

Doğuş GYO olarak sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin merkezine alarak çıktığımız yola paydaş beklentilerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Sorumlu bir şekilde büyümeye, uzun vadeli ekonomik değer sağlamaya ve içinde yaşadığımız toplumun çevresel ve sosyal refahına katkıda bulunmaya kararlıyız.

Doğuş GYO A.Ş. sektörde istikrarlı bir büyüme sağlayarak gayrimenkul portföy büyüklüğünü ve piyasa değerini artırmayı ve bunu yaparken hissedarları ve müşterileri de dahil olmak üzere tüm kilit paydaşlarına, müşterilerine, yasa ve yönetmeliklere, kurumsal etik değerlere, ekolojik çevreye saygılı ve duyarlı olmayı, şeffaf ve hesap verebilir olmayı misyon edinmiştir.

Son yıllarda gayrimenkul sektörü de tüm sektörler gibi iklim krizi, sağlık ve güvenlik, sosyal adalet gibi konuların öne çıktığı ve Sektörel liderliklere ihtiyaç duyulan günler yaşamaktadır. Bir Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş GYO, kurumsal kültürümüzde yer alan sorumluluk alma bilinci ve değerlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçları dikkate alarak hayata geçirme azmiyle paydaşlarımızla birlikte hareket ederek gelecek nesiller için daha refah dolu bir ülke yaratmak için çalışmaya devam etmektedir.

Faaliyette bulunduğu bölgelerde sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya önem veren ve bu doğrultuda toplumsal farkındalık programları yürüten Doğuş GYO, uluslararası standartlarda stratejik sürdürülebilir yönetimi çalışmalarına 2022 yılında başlamıştır. Bu amaçla Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve çalışma esasları sürdürülebilirlik ve ESG konularını da içerecek şekilde genişletilmiş ve bir çalışma grubu kurulmuştur.

Kilit Paydaş Çalışmaları
2022 yılının sonunda başlayan sürdürülebilirlik yonetim süreçlerinin düzenlenmesi çalışmalarının ilk aşamasında AA1000SES standardının önerdiği metodoloji dikkate alınarak kilit paydaşların belirlenmesiyle ilgili etki ve bağlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Paydaş beklentileri doğrultusunda öncelik çalışması ise 2023 yılında hayata geçirilecek ve kamuyla paylaşılacaktır.

Çevresel Performans
2023 yılında iklim değişikliği politikası ve ilgili prosedürle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bununla birlikte tüm işbirliği yaptığımız iş ortaklarımızla birlikte çevresel etkilerimizi en aza indirmek için farkındalık çalışmaları yürütülmüş ve çeşitli programlar 2022 yılında da hayata geçirilmeye devam etmiştir.

Doğuş Center Maslak; Atıklar ayrıştırılarak toplanmakta ve ilgili Belediye tarafından alınmaktadır.

Binanın dış alanları ağaçlandırılarak yeşil alanlar oluşturulmuştur. Alandaki ağaç ve bitkiler zamanlayıcılı damlama su tesisatı, çimler ise zamanlayıcılı spring sulama sistemi ile sulaması yapılarak su kullanımında tasarruf sağlanmaktadır. Ortak alan kullanımındaki tüm musluklara % 40 tasarruf sağlayan adaptörler takılmıştır.

Enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında binada kullanılan yürüyen merdivenler sensörlüdür. Ayrıca yine enerji verimliliği sağlamak amacıyla yaz aylarında cam tavanların sera etkisini minimize etmek için ısıyı engelleyen perdeleme sistemi bulunmaktadır. Kışın ise ısınma amaçlı enerji kullanımını azaltmak amacıyla perdeler açılmakta ve gün ışığı verimli aydınlatma için kullanılmaktadır.

Gebze Center AVM; “Geleceğimiz Akıp Gitmesin” projesiyle 2020-2021 yılları arası %88 su tasarrufu sağlanmıştır. Gebze Center Avm ve Hyatt House Gebze, Gebze Belediyesi’nin israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, işyerleri ve evlerde atıkların önlenmesi için başlatmış olduğu “Sıfır Atık Projesi” kapsamında en fazla atık toplayan kuruluşlara verilen teşekkür belgesini almıştır. Türkiye Çevre Haftası kapsamında 6 Haziran 2022 tarihinde T.C. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Günü Etkinliği’nde Gebze Center AVM’ye “Kocaeli İlinde Alışveriş Merkezleri Kategorisinde Sıfır Atık Belgesi Alan İlk Alışveriş Merkezi” belgesi teslim edilmiştir.

Ayrıca yeraltı AVM ve Otel drenaj hatlarından çıkan yer altı suyu geri dönüştürülerek, peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılmış ve 2022 yılında 5 bin 675 ton su tasarrufu sağlanmıştır.

1 Temmuz 2020 yılından itibaren AVM otoparkında EŞARJ Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulmuştur. Halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamı için yeşil enerji sertifikası temin edilerek rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak karbon emisyonlarının azaltılması için önemli bir adım atılmıştır.

Gebze Center AVM bünyesinde Gebze Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Atıklar Fidana Dönüşsün” projesi kapsamında 2.262 kg elektronik atık toplanmış ve 176 adet fidan dikilmiştir. 6 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 30 dönümlük Sıfır Atık Ormanı açılışında proje paydaşı olan Gebze Center AVM’ye teşekkür plaketi verilmiştir.

D-Ofis Maslak; Binada kullanılan elektrik ve su gibi kaynakların verimli kullanımı otomasyon sistemiyle sağlanmaktadır. Sensörlü aydınlatmalar, kişisel bilgisayarların kullanım dışı zamanlarda otomatik olarak kapanması gibi verimlilik çalışmaları yürütülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından ayda bir kez D-Ofis Maslak binasındaki tıbbi atıklar alınmaktadır, Diğer atıklar ise uygun bir şekilde geri dönüşüm ya da bertaraf edilmek üzere Belediye tarafından toplanmaktadır.

D-Ofis Maslak binasında bulunan kağıt, cam, plastik, pil ve metal atık kutularının sayıları 2022 yılı içinde artırılarak çalışanların daha kolay ve hızlı ulaşabilecekleri noktalara erişim sağlanmıştır.

Doğuş Holding tarafından kullanılan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne veri girişleri düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır. Atıkların düzenli olarak ölçülmesi ve azaltılmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında 2023 sonuna kadar sıfır atık belgesi alınması planlanmaktadır. Doğuş Holding tarafından yürütülen Sürdürebilirlik çalışmaları kapsamında süreçler yönetilmektedir. Elektronik atıklar, imha makinasında imha edilmektedir. Bunun dışındaki batarya, kablo, monitör gibi elektronik atıklar Doğuş Teknoloji tarafından toplanarak bertaraf edilmektedir.

D-Ofis Maslak binasında yemek üretimi yapılan alan için atık yağ bölümü oluşturulmuştur. Düzenli olarak kontrol edilmekte ve akredite olan kuruma teslim edilmesi sağlanmaktadır. D-Ofis Maslak binasında kullanılmayan ve hurda olan sarf malzemeleri, D.Serve tarafından yapılan ihale yöntemi ile satılmaktadır.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Doğuş GYO aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Sosyal Etki Alanımız
Doğuş GYO tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak konusunda gerekli çabayı göstermektedir. Şirket menfaat sahipleri ile ilişkilerinde “Bilgilendirme Politikası”, “Etik İlke ve Kurallar” ile “İnsan Kaynakları Politikası” doğrultusunda hareket etmektedir.

Toplumsal farkındalık bilinci doğrultusunda tüm faaliyetlerinde paydaş beklentilerine karşı duyarlı olan Doğuş GYO, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Tüm paydaşlarımızın şirketimizle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesi amacıyla şeffaflık ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilmektedir.

Şirket çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde şeffaflık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir.

Ülkenin hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına uyar. İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.

Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar.

Çalışanların düşünceleri dikkate alınarak sürekli gelişim gösteren bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. İşe alım süreçlerinde faaliyet konusunun gerektirdiği nitelikler ve eğitime sahip çalışanların işe alınması esastır. Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim olanakları araştırılarak eğitim planlaması yapılır. Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı oluşturularak, eğitim, terfi ettirme konularında çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

Çalışanlara adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Çalışanlarımıza sunulan çalışma ortamı güvenli, konforlu, ileri teknolojik alt yapıya sahip ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı ayrım yapılmamakta ve tamamına eşit muamele yapılmaktadır. Şirket çalışanlarının sayısı itibarıyla sendikaları bulunmamaktadır. Çalışanların izin almak kaydı ile dernek kurma veya derneklere üye olma hakları kısıtlanmamaktadır.

Şirketin yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması mevcuttur.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kişisel verilerin korunması düzenlemelerine her konuda dikkat edilmekte ve uyum sağlanmaktadır. Ayrıca internet sitemizde “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” yer almaktadır.

Gebze Center AVM; Kocaeli’nde Türk Standartları Enstitüsü’nden ““TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” alan ilk AVM olmuş ve her hafta İl ve İlçe Denetim Komisyonları tarafından yapılan tüm denetimlerden en yüksek puanı almıştır. “TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirerek ,“TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi “ 2022-2023 dönemi için yenilenmiştir.

2021 yılında Gebze Center AVM’de belirli dönemlerde aşı standları kurulmuş ve talep eden ziyaretçilere Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından aşı yapılmıştır.

Güvenli çalışma, alışveriş ve sosyal alanlarıyla örnek bir AVM olan Gebze Center bünyesinde yürütülen arabalı açık hava sineması etkinliği ise, Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde 3 kategoride altın ödüle layık görülmüştür. Bu etkinlik, yaşam koşullarının olumsuz yönde etkilendiği bu zorlu dönemde emsal niteliğinde bir çalışma olmuştur. Sosyal hayatın tamamen durduğu karantina döneminin akabinde tüm hijyen kuralları uygulanarak yeni normale uygun gerçekleştirilen ilk büyük AVM etkinliği olan açık hava sineması etkinliği basın, sosyal medya ve katılımcılar aracılığıyla “MASKE, MESAFE, HİJYEN” mesajını 1 MİLYON’dan fazla kişiye ulaştırarak Covid salgını önleme tedbirlerinde farkındalık yaratılmıştır.

Gebze Center AVM’de Turkcell ile 2016 yılından bu yana sürdürülen Hayal Ortağım projesiyle görme engellilerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımını sağlamak için hayata geçirmiş olduğu “Yol Arkadaşım” navigasyon uygulaması kapsamında AVM içerisindeki belli lokasyonlara vericiler yerleştirilmiştir. Bu vericiler sayesinde cep telefonlarına iletilen sesli bildirimlerle AVM, herkes için engelsiz bir alışveriş deneyimi sunmaya başlamıştır. Temiz hava sahası kapsamında, AVM giriş kapılarındaki bekleme alanlarında sigara içimi yasaklanarak temiz hava alanları oluşturulmuştur, “Sigara İçilmez Bölge” bilgilendirmeleri yapılmıştır. AVM Kapalı Otoparklarında kirli havanın dışarı atılması ve temiz havanın içeri alınması ile ilgili otomasyon sistemi devreye alınmıştır.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amaçlı yapılan çalışmalardan birisi de Gebze Center AVM’nin teknik bölümü bünyesinde mesleki ve teknik lisede öğrenim gören kız öğrencilere staj imkanı sağlanması olmuştur.

2021-2022 eğitim öğretim yılında iki kız öğrenci program kapsamında stajlarını tamamlamıştır. Proje 2022-2023 eğitim öğretim yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda bir kız öğrenciye staj imkanı sağlanmıştır.

Kitap okumanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için Kültür Bakanlığı Gebze İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte “Her Yerde Okuyoruz” isimli kitap okuma etkinliği Gebze Center AVM’de gerçekleştirilerek gençler kitaplarla buluşturulmuştur.

D-Ofis Maslak: Binada hizmet alınan tedarikçilerin yıl içerisinde 3. göz hijyen denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda tedarikçilerimizden alınan hizmetin kalitesini arttırmak hedeflenirken aynı zamanda iş ortağımızın farkındalığının artması için destek verilmektedir.

D-Ofis Maslak binasında, Doğuş Grubu şirketleriyle beraber Ayhan Şahenk Vakfı önderliğinde okullarımıza desteklerimiz bulunmaktadır.

 

Doğuş Center Maslak

Down Sendromu Derneği

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Down Türkiye’nin önderliğinde Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaya yönelik; toplumun engellilik algısını geliştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Doğuş Center Maslak’ta bulunan reklam alanlarında destek verildi.

HayKonFed (Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu )

“Bakımevinden sahiplenin, ona yeni bir hayat verin” sloganıyla petshoplardaki hayvanlar yerine barınakların tercih edilmesi çağrısında bulunan projenin afişleri Doğuş Center Maslak’taki dijital ekranlarda yayınlandı.

Engelli Spor Akademisi Derneği

Engelli üyelerinin, mesleki eğitim kurslarında edindikleri becerilerle ortaya çıkardıkları ve ürettikleri ürünlerin Doğuş Center Maslak’ta sergilenmesi ve kazanılan parayla tekerlekli sandalye alınması amaçlanıyor.

Kızılay

Kurban vekâletinizle tüm yıl bayram

Kurban Bayramının amacına ve kuralına uygun olarak konserve yapılıp, bütün yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlamaya yönelik bir yardım çalışması yapıldı.

Kızılay

Bazı şeyler gönülden kopmalı

Ramazan ayı için hayırseverlerden destek isteyerek, gelecek bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya yönelik bir yardım çalışması yapıldı

Kansersiz Yaşam Derneği

İçeride Çocuk Var

Hapishanede yaşamak zorunda kalan mahkum çocuklarına destek olmak amacıyla oluşturulan projenin afişleri Doğuş Center Maslak’taki dijital ekranlarda yayınlandı.

Darüşşafaka

Olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz.

Ailesiz çocukların eğitimine destek vermek adına yapılan bu çalışmanın tanıtımları, Doğuş Center Maslak’taki dijital ekranlarda yayınlandı.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEV ürün standı

Annelerin ve gençlerin tasarlayıp ürettiği LÖSEV Dükkan ürünleri (katkısız sevgi çikolataları, kupa bardaklar, rozetler, takvimler, yaka iğneleri, bez bebekler vb.) Doğuş Center Maslak’ta kurulan stantta satışa sunuldu. Elde edilen gelirle lösemili çocukların tedavi, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına sürekli kaynak yaratılması amaçlandı.

PAYDER (Plastik Sanayicileri Derneği)

Geri dönüşüme gönderilen plastik atıklar karşılığında sokak hayvanları için barınak yardımı yapılıyor.

Engelli Spor Akademisi Derneği

Otizm Farkındalık Haftası

Engelli üyelerinin talepleri doğrultusunda yapılan mesleki eğitim kurslarıyla, oradaki kişilerin edindikleri becerilerle ortaya çıkardıkları ve ürettikleri ürünlerin sergilenmesi ve kazanılan parayla tekerlekli sandalye alınması amaçlanıyor

Mavi Kapak Uygulamasına Destek

Doğuş Center Maslak’ın AVM katında kullanılan plastik şişelerden çıkarılan mavi kapaklar toplanmakta ve tekerlekli sandalye alımı için ilgili kurumlara teslim edilmektedir.

Gebze Center AVM

Otizm Farkındalık Haftası

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Haftası kapsamında Gebze Center’da otistik çocuklar tarafından hazırlanan bir sergi kurulmuş ve ziyaretçiler bilgilendirilmiştir.

Oyuncaklar Hayat Bulsun

Gebze Kaymakamlığı işbirliğinde ‘‘Oyuncaklar Hayat Bulsun” isimli bir proje gerçekleştirilmiştir. Gebze Center’da kurulan oyuncak kumbarasıyla, kimsesiz ve engelli çocuklara yardım kampanyası başlatılmıştır. Gebze Center ziyaretçilerinin sosyal sorumluluk duygusuyla dolan kumbaradaki oyuncaklar, çevrede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara teslim edilmiştir.

Sanat Sergileri

Kocaeli ve Gebze Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kurslarının yıl içerisinde yapmış oldukları eğitimler sonucunda çıkan çalışmaları dönemsel olarak AVM içerisinde sergi şeklinde ziyaretçilere sunma fırsatları verilerek ayrıca kurslar hakkında bilgi aktarmaları sağlanmıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumu

Kimsesiz çocuklar yurdundaki çocukların AVM içerisinde yer alan tüm eğlence ve sinema alanlarından ücretsiz olarak faydalanmaları ve keyifli bir gün geçirmeleri sağlanmıştır.

Kitap Toplama Kampanyası

5.Gebze Kitap Günleri haftası boyunca Gebze Ticaret Odası iş birliği ile yapılan kitap toplama kampanyasında fuar alanında konumlandırılan kumbaralar ile kitap toplanmıştır. Toplanan kitaplar çevre okullarda ihtiyacı olan öğrencilere hediye edilmiştir.

Kütüphane Yapımı

Gebze’de başlatılan ‘İyilik Festivali’ projesine Gebze Center olarak katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında yeni açılan Emlak Konutları İlköğretim Okulu’na kütüphane yapılıp hediye edilmiş ve 3000 civarında kitap bağışı sağlanmıştır.

Atatürk Köşesi

Gebze’de yenilenen Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu’na Atatürk Köşesi ve arşiv odası yapılarak destek olunmuştur.