Ortaklarımız

Doğuş Holding

Doğuş Holding'in görevleri arasında yürütme, koordinasyon, kontrol ve denetim fonksiyonları olduğu kadar Doğuş Grubu ve şirketleri için değer yaratmak, yönetim faaliyetlerini hissedarlar lehinde gözetmek, finansal denetim ve kontrol sistemlerini gerçekleştirmek vardır.

Doğuş Otomotiv ve Ticaret A.Ş.

09.03.2023 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A:Ş.'nin toplam sermayesinin %93,65'ini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.'ye ait payların Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) tarafından satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemi tamamlanmıştır. Doğuş GYO A.Ş. ortaklık yapısında Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) payı %93,65 olmuştur.

Doğuş Holding'in amacı; operasyonlarıyla bölgesel büyümeyi hedefleyen rekabete açık şirketler yaratmaktır.

Doğuş Holding'in temel sorumlulukları şöyledir:

  • Değişen yatırım atmosferinde Grup stratejisini güncel tutmak ve Grup şirketlerini önceden belirlenen stratejiler çizgisinde yönlendirmek,
  • Grubun uzun vadeli planları ve bundan en iyi şekilde yararlanılması için yeterli mali kaynakların üretimini garanti etmek,
  • Kurumsal insiyatifleri yaratarak ve yöneterek, Grubun gelişen ve değişen iş çevresine en hızlı şekilde adaptasyonunu sağlamak,
  • Stratejik birliklerin ve kurumsal ortaklıkların ortaya çıkışına ve yönetimine öncülük etmek,
  • Grup şirketleri arasındaki iletişimi sağlamak ve sinerjiyle sonuçlanabilecek fırsatları ortaya çıkarmak,
  • Grup şirketlerinin mali ve kurumsal raporlarını koordine ve konsolide etmek,
  • Grubun teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını optimum seviyede kullanmasını sağlamak,
  • Grubun kurumsal değerlerini oluşturmak, sürdürmek ve Grup içinde ve dışında iletişimini yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci oluşturmak,
  • ERM-Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımını uygulayarak, Grup şirketleri tarafından üstlenilen risklerin hissedarların çıkarları doğrultusunda olduğunu garanti etmek.