Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 5.095.843.430-TL (31.12.2022 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 9,25-TL (31.12.2022 tarihli itibariyle)
31.12.2022 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 19,15

Ortaklık Yapısı (31.03.2023 tarihi itibariyle)

Doğuş GYO Ortaklık Yapısı  -   31.03.2023 31.03.2023
Ortağın
Adı - Unvanı
Grubu Türü Pay
Tutarı (TL)
Pay
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş. A Nama 2.604.451 0,78
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. B Hamiline 310.931.094 93,65
Diğer Halka Açık B Hamiline 18.472.241 5,57
TOPLAM     332.007.786,00 100,00

Portföy Dağılımı (31.12.2022 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %99,13
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.33
Diğer %0,54

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Av. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Erdem TAVAS Üye
M.Bahadır Teker Bağımsız Üye
Prof. Dr Güler ARAS Bağımsız Üye

 

x"