Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 1.165.054.708 (31.12.2017 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 3,46 (31.12.2017 tarihli itibariyle)
31.12.2017 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 4,28

Ortaklık Yapısı(%1'den fazla iştirak olanlar)

(31.12.2017 tarihi itibariyle)

      31 Aralık 2017
Ortağın
Adı - Unvanı
Grubu Türü Pay
Tutarı (TL)
Sermaye
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 2.604.451 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 48.693.875 14,6
Diğer Halka Açık
Kısım
B Hamiline 280.709.460 84,55
TOPLAM     332.007.786 100,00

Portföy Dağılımı (31.12.2017 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %98,02
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.77
Diğer %1,21

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Hayrullah Murat AKA Üye
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Mustafa Sabri DOĞRUSOY Bağımsız Üye
Özlem TEKAY Bağımsız Üye