Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 25/07/1997
Halka Arz Tarihi 25/03/1998
Toplam Aktif Büyüklüğü (TL) 1.041.884.681 (31.12.2016 tarihi itibariyle)
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL) 3,46 (31.12.2016 tarihli itibariyle)
31.12.2016 tarihi BİST Kapanış Fiyatı (TL) 4,28

Ortaklık Yapısı(%1'den fazla iştirak olanlar)

(26.05.2017 tarihi itibariyle)

Şirket Ortaklarının Adı - Soyadı Grup Türü Pay Adedi Sermaye (TL)
Doğuş Holding A.Ş. A Nama 2.604.451,264 2.604.451,264
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı) B Hamiline 48.693.875,297 48.693.875,297
Diğer (Halka Açık) B Hamiline 280.709.459,439 280.709.459,439
TOPLAM - - 332.007.786 332.007.786

Portföy Dağılımı (31.12.2016 tarihi itibariyle)

Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Projeler %97.84
Para ve Sermaye Piyasası Araçları %0.19
Diğer %1,97

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Hüsnü AKHAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT Üye
Hayrullah Murat AKA Üye
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Üye
Mustafa Sabri DOĞRUSOY Bağımsız Üye
Özlem TEKAY Bağımsız Üye