Ortaklık Yapısı

Doğuş GYO ortaklık yapısı 31.12.2017 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın
Adı / Unvanı
Grubu Türü 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Pay
Tutarı (TL)

Sermaye
Oranı (%)
Pay
Tutarı (TL)
Sermaye
Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
A Nama 2.604.451 0,78 1.874.850 0,78
Doğuş Holding A.Ş.
(Halka Kapalı)
B Hamiline 48.693.875 14,67 35.052.950 14,67
Diğer Halka Açık
Kısım (*)
B Hamiline 280.709.460 84,55 202.072.531 84,55
Toplam     332.007.786 100,00 239.000.331 100,00

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

31.12.2017 tarihi itibariyle, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL, Ödenmiş Sermayesi ise 332.007.786 TL’dir. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sermayenin %5 ve %10’undan fazlasına sahip ortaklar;

Doğuş Holding A.Ş. : % 94,08
Toplam : % 94,08

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibariyle, iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.